top of page

Betalning

När du fått antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro. Betalning sker enligt sista betalningsdatum och med det  OCR-nummer som framgår på antagningsbeskedet.

Automatiskt återanmäld

När du anmäler dig till en period så blir du automatiskt anmäld till nästkommande period.

Undervisningsperioder

Undervisningen är uppdelad i 4 perioder á 9 veckor.

Periodsöversikt 2024/2025

Period 1: 25/8 - 24/10 (Höstlov 27/10 - 31/10)

Period 2: 3/11 - 16/1 (Jullov 22/12 - 2/1)

Period 3: 19/1 - 27/3 (Sportlov 9/2 - 13/2)

Period 4: 30/3 - 5/6 (Påsklov 14/4 - 20/4)

Ångerrätt

Du har enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked till en undervisningsperiod. Om du använder denna ångerrätt efter undervisningsperioden börjat får du en återbetalning av de kurstillfällen som återstår efter att du gjort din avbokning.

Prova på-tillfälle

Vi erbjuder även ett "prova på-tillfälle". Detta innebär att även om du inte längre har rätt enligt lag att ångra dig, kan du prova på att dansa hos oss vid ett tillfälle och få återbetalning för resterande kurstillfällen. Detta gäller endast första kursveckan på perioden. Avbokningen sker innan nästa kurstillfälle.

Avbokning och återbetalning

För att undvika missförstånd så behöver du göra din avbokning genom att skicka ett mail till info@wydansskola.se eller ringer oss på telefonnummer: 073-464 62 88. I mailet anger du personuppgifter på eleven som ska avbokas och vilken kurs det gäller. Om du har rätt till återbetalning skriver du även bank och kontonummer som betalning ska ske till. Återbetalningen sker så snabbt vi kan efter att vi mottagit dina bankuppgifter, dock senast efter 30 dagar. Då du säger upp din plats på en kurs hos oss blir du inte återanmäld till fler perioder på den kursen. 

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Om du skulle bli så allvarligt skadad, långvarigt sjuk eller flytta till annan ort att du inte kan delta i undervisningen krävs läkarintyg eller flyttanmälan för att kunna få en återbetalning. Återbetalningen gäller endast kurstillfällena som kvarstår av perioden efter att du meddelat oss att du vill avbryta ditt deltagande. Senast 7 dagar efter att du avbokat dig behöver vi få in läkarintyget eller flyttanmälan. Vi tar här ut en administrativavgift på 150 kronor.

Påminnelseavgift

Vid påminnelse om betalning tillkommer en avgift på 60 kronor. Efter den tredje påminnelsen lämnar vi över ärendet till Inkasso.

Ändring av kurs

Om vi skulle behöva ställa in en kurs får du tillbaks hela kursavgiften. Vi reserverar oss rätten, om så behövs, att ändra lärare och lokal på kursen. Om ett kurstillfälle behövs ställas in på grund av sjukdom erbjuds alltid ett ersättningstillfälle, du kan därför inte kräva återbetalning för det inställda kurstillfället.

Personuppgiftspolicy

WY Dansskola filmar och fotar i verksamheten och detta material kan komma att publiceras på hemsidan och i sociala medier. Läs mer om hur WY Dansskola behandlar, lagrar och skyddar din personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy. 

bottom of page