Information om covid-19

Vi vidtar extra åtgärder enligt nedan för att minska smittspridning:

  • Vi vill minimera antalet personer i våra lokaler, om ditt barn klarar sig utan att du följer med in uppskattar vi detta. Vi ser gärna också att man inte stannar kvar på dansskolan utan tex. tar en promenad medan man väntar.

  • Om man uppehåller sig i lokalerna ber vi er hålla avstånd och sprida ut er. Trängsel kan uppstå i hallen och vi ber er att tillsammans hjälpas åt att hålla avståndet där. 

  • Uppvisar du symptom ska du stanna hemma. 

Har du frågor, läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se eller kontakta oss. Tillsammans tar vi ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen.