GDPR

Uppgifter som lagras:

  • Kontaktuppgifter (mailadress, telefonnummer och adress) till elever och målsman. Dessa används för att skicka ut information och fakturor.

  • Personnummer för att kunna göra rätt åldersindelning till kurser. Personnummer används även för att kunna skapa en tävlingslicens på dans.se.

Mer om lagringen av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hus WY Dansskola. Utöver detta lagrar vi dina personuppgifter enligt bokföringslagen. Om du vill veta vilka personuppgifter vi lagrar om om dig/elev kontaktar du oss. Vill du att vi tar bort uppgifter som vi lagrar om dig kontaktar du oss, vi tar bort dessa uppgifter om de inte krävs att vi sparar dem enligt bokföringslagen. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter om inte kunden gett sitt godkännande eller att lagen kräver det.

dans.se

WY Dansskola använder sig av tjänsten dans.se. Här hanterar vi anmälningar samt betalningar till kurser, workshops och läger. Detta är en extern tjänst där endast anställda på WY Dansskola med en individuell inloggning kan ta del av de personuppgifter vi lagrar. 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss angående lagringen av dina personuppgifter på följande sätt: